ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Architektonická studie je jediný způsob, jak postavit dům, který bude dokonale korespondovat s vašimi potřebami, požadavky, finančními možnostmi a zároveň také s možnostmi parcely, na které bude postaven.

Postup a obsah studie je následující:

  • úvodní schůzka s klientem přímo na řešeném pozemku, kde se snažíme zjistit co je očekávání od navrhovaného domu a přetváříme klientovy představy v reálný návrh, již zde se řeší otázka financování a celkový rozpočet na stavbu
Skica půdorysů ke konzultaci s klientem
3D model ke konzultaci s klientem
Vizualizace exteriéru domu.

Výsledkem studie je ucelený elaborát, který obsahuje výkresovou a textovou část. V textové části je obsažen jednoduchý propočet nákladů dle obestavěného prostoru. Ve výkresové části jsou pak všechny podstatné výkresy pro vytvoření navazujícího stavebního projektu. Jedná se o situační výkres, výkresy jednotlivých podlaží a charakteristický řez objektem. Dále studie obsahuje výstupy z 3D modelu a model samotný pro potřeby klienta.

Pro takto komplexní studii je potřeba mít dostatečné podklady. V ideálním případě je potřeba zajistit klientem tyto věci:

  • být vlastníkem řešené parcely
  • seznámit se s územním a případně regulačním plánem v dané oblasti
  • zajistit před schůzkou geodetické zaměření polohopisu a výškupisu parcely
  • sepsat si základní požadavky na dispozici domu a technologické řešení stavby
    je dobré mít základní představu o způsobu vytápění a větrání v objektu
Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu pozemku a okolí.
Regulační plán v řešené lokalitě.
Územní plán v řešené lokalitě.