ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Architektonická studie je jediný způsob, jak postavit dům, který bude dokonale korespondovat s vašimi potřebami, požadavky, finančními možnostmi a zároveň také s možnostmi parcely, na které bude postaven.

Výsledkem architektonické studie jsou jednotlivé půdorysy domu, pohledy, řezy. V případě zájmu dodáváme vizualizace vybraných místností a vizualizaci exteriéru vloženou do fotky parcely.

Takto vzniklá studie je výborný podklad pro další projekční práci, která tímto velice zrychlí, protože veškeré dispoziční úpravy a vzhled jsme si již vyjasnili.