TERASA V KARVINÉ

CHARAKTERISTIKY DOMU
2018
Rozšíření 2.NP o ocelovou terasu a celková exteriérová úprava
20 m2 – nová terasa

PŮVODNÍ FASÁDA ŘEŠENÉHO OBJEKTU

Spolupráce s velice zasvěcenými investory v Karviné. Záměrem bylo nově obléknout dům do moderní fasády s prvky stínění. Druhý záměr byl vytvořit vstup na zahradu z druhého podlaží. Navrhli jsme ocelovou konstrukci terasy přímo na úrovni druhého patra, zahrada je pak napojena točitým schodištěm.

NAVRŽENÁ OCELOVÁ TERASA
NAVRŽENÁ FASÁDA RD
NOVÝ STAV PO REKONSTRUKCI A ZVĚTŠENÍ OKEN
PŮVODNÍ VSTUP DO DOMU
NOVÝ VSTUP DO OBJEKTU
OCELOVÁ TERASA NOVĚ PŘÍSTUPNÁ Z 2.NP