DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Územní řízení předchází stavebnímu řízení (stavební povolení nebo ohláška stavby). Účelem územního řízení je rozhodnout, zda dům tak, jak jej navrhl architekt, může být v dané lokalitě postaven.

Jde zde především o posouzení souladu navrhované stavby s územním plánem a napojení stavby na infrastrukturu, což jsou především přípojky k inženýrským sítím a připojení domu k místní komunikaci.

Dokumentace pro územní řízení obsahuje:
Průvodní a technickou zprávu, stavební výkresy, situaci stavby, přípojky na technickou infrastrukturu a hmotovou vizualizaci stavby.