SPOLEČENSKÝ SÁL V DOUBRAVĚ

CHARAKTERISTIKY PROSTORU
2020
Návrh na vizuální úpravy stávajícího společenského sálu a jeho bezprostředního okolí. Podlahová plocha celkem 200 m2.

HLAVNÍ SÁL DOUBRAVA
HLAVNÍ SÁL DOUBRAVA
VEDLEJŠÍ ZELENÝ SALONEK DOUBRAVA
PŮVODNÍ HLAVNÍ SÁL DOUBRAVA
PŮVODNÍ HLAVNÍ SÁL DOUBRAVA