SPOLEČENSKÝ SÁL V DOUBRAVĚ

CHARAKTERISTIKY PROSTORU
2020
Návrh na vizuální úpravy stávajícího společenského sálu a jeho bezprostředního okolí. Podlahová plocha celkem 200 m2.

REALIZOVANÁ REKONSTRUKCE HLAVNÍHO SÁLU
REALIZOVANÁ REKONSTRUKCE HLAVNÍHO SÁLU
REALIZOVANÁ REKONSTRUKCE VEDLEJŠÍHO SÁLU
HLAVNÍ SÁL DOUBRAVA
HLAVNÍ SÁL DOUBRAVA
VEDLEJŠÍ ZELENÝ SALONEK DOUBRAVA
PŮVODNÍ HLAVNÍ SÁL DOUBRAVA
PŮVODNÍ HLAVNÍ SÁL DOUBRAVA