ZAŘÍZENÍ KANCELÁŘE V OSTRAVĚ

Nově pronajatý prostor bylo nutno zařídit pro potřeby práce dvou pracovníků firmy. S ohledem na osvětlení prostor a vnímání soukromého prostoru jsme navrhli toto řešení rozmístění nábytku.

Původní rozložení prostoru
Navržený stav prostoru – pohled z průchodu do vedlejší kanceláře.
Navržený stav prostoru – pohled z pracovního místa pod oknem.