ŠKOLKA V OSTRAVĚ

CHARAKTERISTIKY INTERIÉRU
2013
Rekonstrukce tělocvičny VŠB -TUO na mateřskou školu s vnitřním hřištěm 

NAVRŽENÁ DISPOZICE 1.NP
NAVRŽENÁ DISPOZICE 2.NP

Řešený objekt se nachází ve spojovacím krčku ubytovacích kolejí při vysoké škole v Ostravě. Prostor tělocvičny výškově umožňuje rozdělit ocelovou konstrukcí prostor na dvě podlaží. Mohou tak vzniknou až čtyři třídy mateřské školy pro zaměstnance školy nebo výzkumných pracovišť v kampusu. Výrazným architektonickým prvkem je vnitřní schodiště, které má mimo funkce spojující také funkci hrací.