UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA


Charakteristiky

  • Navrženo: 2013
  • Dispozice: 4 + zázemí
  • Podlahová plocha: 750 m2
  • Zastavěná plocha: 500 m2

Zadání

Rekonstrukce málo používané tělocvičny na univerzitní mateřskou školu.

Informace o prostředí

Nacházíme se v kampusu VŠB – TU Ostrava v části ubytování na kolejích. V tomto komplexu je na spojovací chodbu napojena stávající tělocvična. Tělocvična je přímo spojena s exteriérem.

Řešení

Prostor tělocvičny jsme rozdělili vnitřní ocelovou konstrukcí na dvě podlaží, vzniknou tak čtyři třídy mateřské školy s vlastním zázemím. Jídlo bude dopravováno z nedaleké menzy. Druhé podlaží bude přístupné z vnitřního schodiště s hrací mezipodestou a rovněž venkovním schodištěm.

Řešení vnitřního schodiště

Výrazným architektonickým prvkem je vnitřní schodiště, které má mimo funkce spojující také funkci hrací.