STUDIE RADNICE V OSTRAVĚ


Charakteristiky

  • Navrženo: 2014
  • Bakalářská práce na VŠB-TU OSTRAVA

Zadání

Do nově vznikajícího jádra městské části Ostrava-Hrušov byla navržena budova radnice.