RD V DARKOVICÍCH

CHARAKTERISTIKY DOMU
2018
4+1
130 m2 – podlahová plocha

NAVRŽENÁ DISPOZICE DOMU

Zadání bylo vymyslet pokud možno jednopodlažní objekt na úzkém a svažitém pozemku. Pomocí snížení podlahy v denní místnosti se nám podařilo lépe kopírovat terén a docílit tak požadovaného výsledku.

ARCHITEKTONICKÁ SITUACE
ŘEZ KOPÍRUJÍCÍ TERÉN
EXTERNÍ VIZUALIZACE
EXTERNÍ VIZUALIZACE