REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU V KARVINÉ

CHARAKTERISTIKY DOMU
2019
Bytový dům
490 m2 – zastavěná plocha

PŮVODNÍ STAV OBJEKTU

Záměrem investora bylo obnovit funkci bytového domu. Rekonstrukce se týká kompletní výměny rozvodů v domě, zateplení a výměny oken. Návrh respektuje stávající vzhled fasády do ulice. Nově vznikne několik bytových jednotek a relaxační soukromý park.

PŮVODNÍ DISPOZICE OBJEKTU
NAVRHOVANÁ DISPOZICE OBJEKTU
NAVRHOVANÝ ŘEZ OBJEKTEM – A
NAVRHOVANÝ ŘEZ – B
VIZUALIZACE DVORA
ALTERNATIVNÍ VARIANTA REKONSTRUKCE