PŘEDPROSTOR NEMOCNICE V ORLOVÉ

CHARAKTERISTIKY URBANISMU
2019
Prodloužení stávajícího parkoviště, rekonstrukce a nová umístění pěších cest spojené s vybudováním městského parku.

ZMĚNA VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozšířili jsme stávající parkoviště o 31 parkovacích míst, parkoviště jsme rozdělili pěší komunikací ve výrazně jiné barvě. Dle vyšlapaných chodníků jsme navrhli nové propojení pěších tras. Mezi kruhovým objezdem a objektem nemocnice jsme navrhli atypický chodník, který se trychtýřovitě rozšiřuje na začátku a konci. Nově tak vzniká prostor pro setkávání obyvatel u kruhového objezdu – zde se mohou odehrávat i malé trhy. Volná zatravněná plocha ohraničena pěšinou a alejí stromů podél ul. 17. listopadu, by měla být využita pro relaxační aktivity.

PROSTOR PŘED VSTUPEM DO NEMOCNICE
ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH MÍST
POHLED OD KRUHOVÉHO OBJEZDU
VARIANTNÍ ŘEŠENÍ ÚZEMÍ