INTERIÉR DENNÍ MÍSTNOSTI V DĚTMAROVICÍCH

CHARAKTERISTIKY
2020
Denní místnost
Finální úpravy a doladění dle přání investora

Původní vzhled před návrhem.

Zadáním bylo doladit denní místnost v novostavbě RD a vytvořit zázemí pro práci z domova. Investor již disponoval nábytkem, kterému jsme přizpůsobili jednotlivé doplňky.

Finální návrh po konzultaci s investorem.
Jeden z návrhů pro konzultaci s investorem.
Jeden z návrhů pro konzultaci s investorem.