PŘÍSTAVBA TERASY A KRYTÉHO STÁNÍ V OSTRAVĚ

CHARAKTERISTIKY DOMU
2021
Celková architektonická studie stavby bez interiéru, DSP
krýté stání a přístavba terasy + návrh fasád

Vjezd do krytého stání pro 3 vozidla.
Hrubé stavební úpravy domu z ulice – stav před návrhem.
Osazení nového vjezdu – pohled na ulici.
Navržená fasáda s novou podsklepenou terasou.
Hrubé stavební úpravy domu ze zahrady – stav před návrhem.